หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 15:20:37

ผู้บริหาร พร้อม คณาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder33.pdf