หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เจอกันแล้วว... “ DEK 66 ” กลุ่มแรก กับกิจกรรม พบปะ น้อง ๆ นักศึกษาใหม่
เจอกันแล้วว... “ DEK 66 ” กลุ่มแรก กับกิจกรรม พบปะ น้อง ๆ นักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 14:53:28

เจอกันแล้วว... “ DEK 66 ” กลุ่มแรก

กับกิจกรรม พบปะ น้อง ๆ นักศึกษาใหม่

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.พงษ์เทพ ภูเดช นำทีมพี่ ๆ กิจการนักศึกษา พบปะน้อง ๆ DEK 66 พูดคุย และแลกเปลี่ยนประเด็นการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการต้อนรับน้อง ๆ เข้าสู่รั้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder29.pdf