หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โลจิสติกส์ รวมใจ ช่วยเหลือชุมชน
โลจิสติกส์ รวมใจ ช่วยเหลือชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 14:47:56

โลจิสติกส์ รวมใจ ช่วยเหลือชุมชน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงพื้นที่สอนการใช้ แอปพลิเคชัน SMART อสม. ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 1 เพื่อการสื่อสารและการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น เราใส่ใจในการทำงานของทุกหน่วยงาน เราพร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ


Binder28_compressed (1).pdf