หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร “ ABS ” ลงเอง
ผู้บริหาร “ ABS ” ลงเอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-14 13:57:55

ผู้บริหาร “ ABS ” ลงเอง

" จะสอนหรือถ่ายทอดความรู้อะไร ก่อนอื่นต้องรู้จักและสัมผัสผู้เรียนก่อน " 

หนึ่งในคำพูดของ คุณอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ...ที่เข้ามาสังเกตการเรียนของน้อง ๆ และร่วมสอนนักศึกษากับ อาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของวิทยาลัย ในรายวิชา TOM 1201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขนส่ง ที่นำเอาระบบติดตามรถอัจฉริยะ หรือ ระบบ GPS Shadow Tracking จากการสนับสนุนของ บริษัท แอ๊บโซลูท โซลูชั่น จำกัด มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน โดยคุณอำนาจ และทีมงาน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในหัวข้อ GPS กับ Concept " โลจิสติกส์เพื่อสังคม " ทำให้เห็นแนวความคิดของน้อง ๆ นักศึกษา ในการช่วยเหลือสังคม ทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความคิด ผลักดันทักษะ ให้นักศึกษาก้าวสู่เส้นทางความสำเร็จของตัวเอง

Binder27_compressed.pdf