หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "U2T" จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปลี่ยนอนาคตคนและชุมชนไทย
"U2T" จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปลี่ยนอนาคตคนและชุมชนไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 05:57:47

"U2T" จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปลี่ยนอนาคตคนและชุมชนไทย

......ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี.....

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่เข้าพบคุณจิตรา ตระกูลเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมกันปรึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพหาจุดเด่นของสินค้าในชุมชน และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในพื้นที่ โดยมุ่งที่จะพัฒนาสินค้าแก่นตะวันของวิสาหกิจชุมชนแก่นตะวันวินวิว และเพิ่มศักยภาพในการจัดจำหน่ายของข้าวไรซ์เบอลี่ ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของต.บ้านหม้อ รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าดังกล่าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

Binder31.pdf