หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "U2T"จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปลี่ยนอนาคตคนและชุมชนไทย
"U2T"จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปลี่ยนอนาคตคนและชุมชนไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 05:53:51

"U2T"จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปลี่ยนอนาคตคนและชุมชนไทย

......ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี......

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ลงพื้นที่เข้าพบ คุณนิตยา จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมปรึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพหาจุดเด่นของสินค้าในชุมชน และเพิ่มศักยภาพการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในพื้นที่ โดยมุ่งที่จะพัฒนาสินค้าไข่เค็มสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรัก และเพิ่มศักยภาพในการจัดจำหน่ายของชมพู่ทับทิบจันทร์ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของต.พังตรุ รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าดังกล่าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

Binder30.pdf