หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "คณบดีนำทีมโลจิสติกส์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี"
"คณบดีนำทีมโลจิสติกส์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 05:44:53

"คณบดีนำทีมโลจิสติกส์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี"

คณบดีวิทยาลัยฯ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี นครปฐม ซึ่งการถวายเทียนพรรษานี้ เป็นประเพณีที่ทำสืบต่อมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น โดยการนำเทียนไปถวายพระสงฆ์แก่วัดในท้องถิ่นของตน เชื่อกันว่าการถวายเทียนพรรษาจะได้รับอานิสงส์ทำให้ชีวิตสว่างไสวรุ่งเรือง ดังเช่นแสงของเทียน

Binder28.pdf