หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > " ทีมวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2565 "
" ทีมวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2565 "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 05:40:08

" ทีมวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2565 "

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำทีม หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา และประธานโครงการภาคพิเศษฯ ร่วมหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2565 เพื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder27.pdf