หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “ กาญจนานุเคราะห์ ” MOU โลจิสติกส์ สวนสุนันทา
“ กาญจนานุเคราะห์ ” MOU โลจิสติกส์ สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 05:30:40

“ กาญจนานุเคราะห์ ” MOU โลจิสติกส์ สวนสุนันทา 

ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน กับ โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 

“ กาญจนานุเคราะห์ ” โรงเรียนแห่งคุณภาพและต้นแบบแห่งการเรียนรู้สู่สากล หนึ่งในโรงเรียนที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งยังร่วมกันจัดตั้ง โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจได้ลองเรียนรู้กับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ อีกหนึ่งสายงานที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง

Binder25.pdf