หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > MOU อีกหนึ่งโรงเรียน กับ "ท่าม่วงราษฎร์บำรุง"
MOU อีกหนึ่งโรงเรียน กับ "ท่าม่วงราษฎร์บำรุง"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 05:25:21

MOU อีกหนึ่งโรงเรียน กับ "ท่าม่วงราษฎร์บำรุง"

เราร่วมกับ “รร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง” ในการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียน ที่มีความสนใจได้ลองเรียนรู้โลกของธุรกิจโลจิสติกส์ กับ โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ เราพัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

Binder24.pdf