หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จากจุดเริ่มต้น "ในการทำความร่วมมือ" Credit Bank ของ รร.ศรีบุณยานนท์ สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาหลักสูตร เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
จากจุดเริ่มต้น "ในการทำความร่วมมือ" Credit Bank ของ รร.ศรีบุณยานนท์ สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาหลักสูตร เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 04:57:36

จากจุดเริ่มต้น "ในการทำความร่วมมือ" Credit Bank ของ รร.ศรีบุณยานนท์ สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาหลักสูตร  เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 

พัฒนากันอย่างต่อเนื่องกับโรงเรียนศรีบุณยานนท์ หนึ่งในหน่วยร่วมของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียน ได้เรียนรู้โลกของธุรกิจโลจิสติกส์ สร้างอนาคตให้กับน้อง ๆ ที่มีความสนใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน ” ศรีบุณยานนท์ ” ได้เป็นต้นแบบของโรงเรียนที่เป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพ ในพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี


Binder20.pdf