หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > " นักศึกษาโลจิสติกส์ " ศูนย์ชลบุรี น่ารักมาก !!!
" นักศึกษาโลจิสติกส์ " ศูนย์ชลบุรี น่ารักมาก !!!

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 04:40:29

" นักศึกษาโลจิสติกส์ " ศูนย์ชลบุรี น่ารักมาก !!!

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ นำโดย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ พร้อมทีมอาจารย์ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษา จ.ชลบุรี

Binder18.pdf