หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร ป.โท โลจิสติกส์"
"เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร ป.โท โลจิสติกส์"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 04:24:14

"เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร ป.โท โลจิสติกส์"

"หลักสูตร ป. โท โลจิสติกส์ฯ จัดประชุมคณาจารย์ และทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน การรับนักศึกษาใหม่ และภาระงานที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565"

Binder16.pdf