หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง!!! กับรุ่นที่ 2 ในโครงการ "ห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2"
รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง!!! กับรุ่นที่ 2 ในโครงการ "ห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 04:20:26

รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง!!! กับรุ่นที่ 2 ในโครงการ "ห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2"

ลงนามทำสัญญาแล้ว!! กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาและฝึกงาน กับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อเมริกัน คอมเมอร์เชียล ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ใน โครงการ"ห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2"

Binder15.pdf