หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนภาคพิเศษ!! ก็มีนะ...กิจกรรมปฐมนิเทศ
เรียนภาคพิเศษ!! ก็มีนะ...กิจกรรมปฐมนิเทศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 04:14:29

เรียนภาคพิเศษ!! ก็มีนะ...กิจกรรมปฐมนิเทศ

พบกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสาขาวิชา การเรียนการสอน รวมถึงได้พูดคุยกับผู้บริหาร และคณาจารย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

Binder14.pdf