หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > น้อง ๆ รู้จัก "สวนสุนันทา" ดีรึยัง
น้อง ๆ รู้จัก "สวนสุนันทา" ดีรึยัง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-12 14:32:06

น้อง ๆ รู้จัก "สวนสุนันทา" ดีรึยัง

มาทำความรู้จักกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของเราให้ดียิ่งขึ้น กับ กิจกรรมบรรยาย เรื่อง การรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "เน้นเรื่องความเป็นวัง" โดย ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทีมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


Binder10.pdf