หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม"
"เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-12 13:54:03

"เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม"

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเปิดเทอม สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในภาพรวมของสาขา ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องรวมถึงขั้นตอนวิธีการรับการบริการ และตอบข้อคำถามในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการทราบ

Binder6.pdf