หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ดี ก่อนทำงาน"
"ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ดี ก่อนทำงาน"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-12 13:45:30

"ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ดี ก่อนทำงาน"

การพัฒนาทักษะด้านการควบคุมอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น หนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกการควบคุมอารมณ์ การจัดการความเครียด โดยการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ให้เป็นความคิดเชิงบวก (Positive thinking) ทำให้เกิดพลังบวกในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาโอกาสท่ามกลางอุปสรรค ซึ่งจะช่วยให้มองปัญหาเป็นบทเรียนสำหรับที่จะปรับปรุงสิ่งบกพร่องต่อไปได้


Binder5_compressed.pdf