หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การศึกษารูปแบบใหม่เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นจริง ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การศึกษารูปแบบใหม่เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นจริง ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-09 23:09:29

การศึกษารูปแบบใหม่เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นจริง ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยการนำร่องจาก โรงเรียนศรีบุญยานนท์ หนึ่งในหน่วยร่วมในโครงการพัฒนาหลักสูตรระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่เรามุ่งเน้นการปลูกฝัง DNA โลจิสติกส์ให้กับน้องๆมัธยมปลาย ได้ลองเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์ ได้มองเห็นภาพรวมของการทำงาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการค้นหาสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ใช่ 

Binder2_compressed.pdf