หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2565
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-09 22:47:48

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2565 ร่วมกับ หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา และประธานโครงการภาคพิเศษฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder1.pdf