หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการศึกษาดูงานของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บรรยากาศการศึกษาดูงานของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 03:16:29

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับทีมคณะครูจากโรงเรียนภัทรญาณวิทยา นำโดย คุณครูสาโรจน์ บุญญะกรรจ์ ครูฝ่ายแนะแนว พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับฟังข้อมูลหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมไปถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน