หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
การหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 02:48:09

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบ คุณสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ทั้งยังหารือแนวทางการจัด CLS Logistics camp สำหรับสร้างการรับรู้และเข้าใจอาชีพทางด้านโลจิสติกส์ให้กับนักเรียนเมื่อเข้าสู่สถานศึกษา พร้อมการันตีงานทำระหว่างฝึกงานและหลังจบงาน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

Binde22.pdf