หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทักษะชีวิตในสถานประกอบการสู่เส้นทางการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์”
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทักษะชีวิตในสถานประกอบการสู่เส้นทางการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 02:34:21

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนฝึกงาน....เล่าจากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่....กับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทักษะชีวิตในสถานประกอบการสู่เส้นทางการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์” นำทีมโดยศฺิษย์เก่า นายกฤตภาส วรวัฒน์, นายอโนชา พิมพ์กลาง, นายจิรายุทธ จันทะพิมพ์, นางสาวจันทิมา วงศ์เงินยวง, นายธิรภัทร์ ม่วงงาม, นางสาวณยฎา เกษระ, นางสาวเบญญา ชำนาญพล และนางสาวบัณฑิตา จีนเมือง นอกจากนี้ทีมพี่ ๆ ศฺิษย์เก่ายังมีการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 81212 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

Binder20.pdf