หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เรียนจริง รู้จริง กับประสบการณ์ตรงของผู้บริหาร BS Expres
เรียนจริง รู้จริง กับประสบการณ์ตรงของผู้บริหาร BS Expres

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 02:28:51

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (LOB) เข้าเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ (WIL) ร่วมกับ BS Express ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชุมพล สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงานในด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งสินค้ากลุ่มสินค้าออนไลน์ ที่ขานรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในยุคดิจิทัล ณ บี.เอส.ขนส่ง สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม

Binder19.pdf