หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-11 02:19:33

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลังระดับ 1 สาขาอาชีพนักบริหารขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1  และสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ 1 (รุ่นที่ 1) โดยผู้ทดสอบที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นหลักฐานการันตีในทักษะฝีมือของตน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder17.pdf