หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การอบรมหลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (Shipping 84 ชม.)"
การอบรมหลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (Shipping 84 ชม.)"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 22:37:15

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดอบรมหลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (Shipping 84 ชม.)" เพื่อสอบเป็นตัวแทนออกของกับกรมศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder12.pdf