หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน หัวข้อการเสวนา โดยทีมรุ่นพี่แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน หัวข้อการเสวนา โดยทีมรุ่นพี่แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 22:30:28

การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน หัวข้อการเสวนา โดยทีมรุ่นพี่แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และการทำงานจริง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder11.pdf