หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 21:47:35

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร และบุคลากร ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโถงหน้าสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder6_compressed.pdf