หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 20:30:35

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม

Binder2.pdf