หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราโชบาย
โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราโชบาย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-07-10 20:21:26

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติให้แก่ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และชุมชนบ้านลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตลอดจนผู้สนใจผ่านช่องทางออนไลน์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์รับประกาศนียบัตรจำนวน  215 คน

Binder1.pdf