หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุด ณ ชุมชนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุด ณ ชุมชนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 17:33:59

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการบริการวิชาการ การเพิ่มประสิทธิภาพมังคุด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุด ณ ชุมชนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

Binder33.pdf