หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อม อาชีพด้านโลจิสติกส์ ในวันที่โลกเปลี่ยน”
กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อม อาชีพด้านโลจิสติกส์ ในวันที่โลกเปลี่ยน”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 17:18:32

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อม อาชีพด้านโลจิสติกส์ ในวันที่โลกเปลี่ยน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ ธรณินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขนส่ง จากบริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder30.pdf