หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศการถ่ายทำ การเรียนการสอนในหลักสูตร GLX Talent - Global Logistics Expert Talent
ภาพบรรยากาศการถ่ายทำ การเรียนการสอนในหลักสูตร GLX Talent - Global Logistics Expert Talent

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 17:08:26

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำ การเรียนการสอนในหลักสูตร GLX Talent - Global Logistics Expert Talent หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนทุกรุ่นที่ต้องการมีความรู้ขั้นต้น ในเรื่องการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หลักสูตรที่จะได้รับความนิยมต่อไปในอนาคต โดยพัฒนาหลักสูตรจากความร่วมมือระหว่าง LEO Global Logistics Public Company Limited กับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU)

Binder29.pdf