หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การอบรมการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าวัตถุดิบอันตราย และการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การอบรมการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าวัตถุดิบอันตราย และการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 17:04:04

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดอบรมการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าวัตถุดิบอันตราย และการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณขวัญชัย สายทอง นายกสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย และ คุณสินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลการกร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เป็นวิทยากรการบรรยายครั้งนี้ ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder28.pdf