หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรจากผลงานประดิษฐ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรจากผลงานประดิษฐ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 16:59:36

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรจากผลงานประดิษฐ์ จำนวน 2 ผลงาน คือ 1) "เครื่องมือสำหรับการคัดแยกขนาดส้มโอ" ที่่ปรึกษาโดย อาจารย์ศิริอร สนองค์ และ 2) วัสดุกันกระแทกจากเส้นใยมะพร้าวผสมน้ำยางเข้มข้น ที่ปรึกษาโดย อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล ซึ่งผลงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา MRT4501 โครงการพิเศษด้านธุรกิจพาณิชยนาวี 2/2564

Binder27.pdf