หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 16:48:48

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ โดย ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Binder25.pdf