หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรม Live สด พูดคุยกับน้อง ๆ นักเรียน กับการรับสมัคร รอบ 4 (Direct Admission)
กิจกรรม Live สด พูดคุยกับน้อง ๆ นักเรียน กับการรับสมัคร รอบ 4 (Direct Admission)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 16:36:38

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม Live สด พูดคุยกับน้อง ๆ นักเรียน กับการรับสมัคร รอบ 4 (Direct Admission) สำหรับน้อง ๆ 65 และ 66 ในกิจกรรม "Back to Onsite พี่มีอะไรจะเล่า" จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ นักเรียน ได้รับฟังคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่เรียนจริง มีประสบการณ์จริง พร้อมรับเกียรติบัตร ณ ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder23_compressed.pdf