หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะอนุกรรมการงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565
การประชุมคณะอนุกรรมการงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 16:30:11

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565 ร่วมกับประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา และประธานโครงการภาคพิเศษฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder22_compressed.pdf