หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 14:30:18

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา โดย ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี

Binder18.pdf