หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สู่สถานประกอบการ เพื่อการผลิตนักปฎิบัติอย่างมืออาชีพ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สู่สถานประกอบการ เพื่อการผลิตนักปฎิบัติอย่างมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 14:16:22

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สู่สถานประกอบการ เพื่อการผลิตนักปฎิบัติอย่างมืออาชีพ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder17.pdf