หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าพบผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าพบผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 14:09:42

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

Binder16.pdf