หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 13:54:58

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม ของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder13_compressed.pdf