หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “FedEx Career แบ่งปันความรู้ พี่สอนน้องกับโอกาสการทำงานในธุรกิจ Express Logistics”
สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “FedEx Career แบ่งปันความรู้ พี่สอนน้องกับโอกาสการทำงานในธุรกิจ Express Logistics”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 13:40:12

วันที่ 9  พฤษภาคม 2565 สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “FedEx Career แบ่งปันความรู้ พี่สอนน้องกับโอกาสการทำงานในธุรกิจ Express Logistics” ขอบพระคุณท่านวิทยากร คุณธนิตพงศ์ พิชิตยศวัฒน์ ตำแหน่ง Customs Clearance Manager และ คุณสุทธิมล บุญช่วย ตำแหน่ง HRS Specialist จากบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติ มาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจธุรกิจการขนส่งสินค้าด่วนทางอากาศ ทราบถึงตำแหน่งงานต่างๆ นำไปสู่การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน การสัมภาษณ์งาน แนะนำโอกาสในการเข้าทำงานร่วมกับบริษัทฯ สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งนักศึกษาจะนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีในอนาคต

Binder11.pdf