หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การหารือแนวทางการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
การหารือแนวทางการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 13:31:57

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าหารือแนวทางการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง (Credit Bank) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี

Binder10.pdf