หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการสอบนำเสนอผลงานใน หัวข้อ Relationship Management and Outsource Management ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บรรยากาศการสอบนำเสนอผลงานใน หัวข้อ Relationship Management and Outsource Management ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 13:26:36

บรรยากาศการสอบนำเสนอผลงานใน หัวข้อ Relationship Management and Outsource Management ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของรายวิชา DBA9218 Relationship Management and Outsource Management โดย Dr. Mohd Rizaimy Bin Shaharudin ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder9.pdf