หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการบรรยาย ในหัวข้อ Relationship Management โดย Dr. Mohd Rizaimy Bin Shaharudin Faculty of Business & Management, Universiti Teknologi MARA Kedah
บรรยากาศการบรรยาย ในหัวข้อ Relationship Management โดย Dr. Mohd Rizaimy Bin Shaharudin Faculty of Business & Management, Universiti Teknologi MARA Kedah

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 13:14:53

บรรยากาศการบรรยาย ในหัวข้อ Relationship Management โดย Dr. Mohd Rizaimy Bin Shaharudin Faculty of Business & Management, Universiti Teknologi MARA Kedah ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder8.pdf