หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางจัดกิจกรรมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 2565
การประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางจัดกิจกรรมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 13:03:25

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางจัดกิจกรรมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 2565 ร่วมกับอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


Binder7_compressed (1).pdf