หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการสัมภาษณ์น้องๆ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2 รอบที่ 2
บรรยากาศการสัมภาษณ์น้องๆ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2 รอบที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-06-12 11:26:16

บรรยากาศการสัมภาษณ์น้องๆ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2565 โดยผู้บริหาร จาก บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เป็นคณะกรรมการในการสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder6.pdf