หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมสาขาเพื่อติดตามการดำเนินงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
การประชุมสาขาเพื่อติดตามการดำเนินงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-17 02:09:50

วันที่ 22 เมษายน 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) จัดประชุมสาขาเพื่อติดตามการดำเนินงาน นำทีมโดย อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาวิชาฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder42.pdf