หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบิน ครั้งที่ 2
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบิน ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-17 01:50:12

วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ทมนี สุขใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำทีมนักศึกษา ได้แก่ นายธีรภัทร จันทร์ต๊ะบุตร นางสาวปิยธิดา แสงเขียว นายศิลา สีม่วง และนายจิรายุส แก้วจันทร์ เข้าร่วมเสนอผลงาน ในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบสินค้าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีบาร์โค้ดในคลังสินค้าทางอากาศ กรณีศึกษา บริษัท เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เอบีซี จำกัด ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบิน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

Binder40.pdf